mL-CS8A


Indicador de procés per a la monitorització de fins a 8 canals d'entrada analògica.

Per a muntatge en panell i format de 96x96 mm (1/4 DIN).

Pantalla gràfica LCD multicolor de 320x240 pixels.

Entrades configurables per a senyals de 0-20 mA, 4-20 mA o 0-10 V.

Disposa de 10 relés SPST assignables com alarma d'alta, baixa o en bandes.

Incorpora registre de dades (Data Logger) amb rellotje en temps real, descarreglable a través d'un por USB a un llàpis de memòria.

Inclou també un canal de comunicació RS-232/RS-485 ModBus RTU.