Temps de Trànsit


TFX-500w

Cabalímetre d'instal·lació dedicada, basat en el principi del Temps de Trànsit.

Sense contacte directe amb el fluid ni estar sotmès a les condicions del procés, permet la mesura de cabal de forma acurada i fiable.

Permet mesurar en canonades des de 12,7 fins 50,8 mm amb sensors de diàmetre fix i des de 50 mm en amunt amb sensors de muntatge ajustable.

Ofereix indicació digital de cabal instantani i totalitzador, junt amb una sortida d’impulsos i un llaç de corrent de 4-20 mA.