Indicadors locals per a muntage en línia i sense requeriments d'energia elèctrica.

Aparells amb sortida analògica per a la transmissió de la mesura de cabal al sistema o a panell.

Alarmes per a la protecció de la instalació o altres tipus de maniobra.