detectors de cabal, de pistó

Aquests aparells consisteixen en un petit tram de tub, en l’interior del qual hi ha un pistó carregat amb un imant. En produir-se el desplaçament del pistó per l’empenta del flux, l’imant actua sobre un contacte.

Generalment s’usen en canonades de poc diàmetre i poden suportar grans pressions. La seva precisió i repetibilitat és prou bona com per què siguin, normalment, emprats en aplicacions crítiques com el control de flux de refrigeracions o lubricacions.


FS-3

En línia 180º

Líquids i gasos

Connexió d’¼”

Noryl

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,2 a 3,8 l/min (12 a 340 l/min aire)FS-4

En línia 90º

Líquids

Connexió 9/16-UNF / ¼”

Ryton

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 6 l/minFS-6

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Delrin

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 6 l/minFS-100

En línia 180º

Líquids

Connexió 3/8”

Llautó

Precalibratge a fàbrica o ajustable

Des de 1 a 16 l/minFS-105

En línia 180º

Líquids

Connexions d’¼” a 1”

Llautó

Actuació ajustable

Des de 0,005 i 150 l/minFS-107E

En línia 180º

Líquids

Connexions de ½” a 1”

Llautó

Actuació ajustable

Des de 0,5 a 90 l/minFS-150

En línia 180º

Líquids

Connexió ½”

Polipropilè

Precalibratge a fàbrica

Des de 2 a 18 l/minFS-380P

En línia 180º

Líquids

Connexions ¼”, 3/8” i altres

Polipropilè

Precalibratge a fàbrica

Des de 1 a 7,6 l/minFS-380

En línia 180º

Líquids

Connexions 3/8”, ½” i altres

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,57 a 7,6 l/minFS-480

En línia 180º

Líquids

Connexions ½”, ¾” i altres

Acer inoxidable 316

Precalibratge a fàbrica

Des de 1,9 a 11,3 l/minFS-925

En línia 90º

Líquids i gasos

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 5,7 l/minFS-926

En línia 90º

Líquids i gasos

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,05 a 0,3 l/minFS-930

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,38 a 3,78 l/min

Viscositat compensada entre 40 i 2000 SSUFS-927

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,38 a 5,68 l/minFS-10798

En línia 180º

Líquids

Connexió ½”

Acer inoxidable 316 o llautó

Actuació ajustable

Des de 2 a 75 l/min