Rotàmetres de diferents tipus per aplicacions en hidràulica a altes pressions o per aplicacions clàssiques.

Indicadors per pressió diferencial amb placa d'orifici integrada, que no requereixen energia elèctrica per al seu funcionament.