Instruments de panell per a la visualització del valor d'una variable de procés.

Reguladors per a mantenir el procés sota les condicions desitjades.

Aparells per al tractament de la mesura primaria de cabal o de nivell.

Equips per a la regulació paral·lela i en temps real de múltiples llaços de control.