Instruments per a la indicació visual i local del nivell a l'interior del tanc.

Equips amb sortida analògica per a la senyalització remota del nivell al dipòsit.

Aparells per a la senyalització de situacions d'alarma o altres maniobres.