SISTEC

Instrumentació Industrial

Aparells per a la indicació local del nivell, per a la seva mesura o destinats a posar de manifest situacions de perill.

Mesuradors i detectors de cabal per a tota mena de fluids i capaços de suportar tota mena de condicions.

Transmissors i pressòstats de diferents tipus, amb característiques ajustades a l'aplicació.

Equips de regulació de variables de procés, tant per a un únic llaç de control com per a múltiples llaços al mateix temps.